Werkwijze

Aanmelding met of zonder verwijzing
Anamnesegesprek en start onderzoek
Bespreken van resultaten onderzoek en behandelplan met cliënt / ouders
Ondertekenen van behandelcontract door cliënt/ouders en therapeut
Verslag voor verwijzer/ cliënt/ eventueel leerkracht, PSZ leidster
Bespreking van onderzoek, behandelplan en therapie met leerkracht/PSZ leidster
en waar noodzakelijk verwijzer
Therapie
Hertest moment
Afronding therapie

Ouders zijn zoveel mogelijk bij de behandeling aanwezig zodat zij als co-therapeut thuis aan de slag kunnen. Soms werkt het beter een kind alleen te zien bij de therapie, kinderen kunnen anders reageren bij aanwezigheid van ouders en ook oudere kinderen vinden het soms prettig alleen bij de behandeling aanwezig te zijn. Als ouder kunt u dan in de wachtkamer wachten en bespreken we aan het eind van de zitting wat we tijdens de les hebben gedaan en wat u thuis met uw kind kunt oefenen. Ook wanneer ouders genoodzaakt zijn broertjes of zusjes mee te brengen naar de behandeling is het niet altijd effectief dat zij mee naar binnen komen.

Na iedere les krijgt u van mij tips en adviezen mee om thuis mee aan de slag te gaan. Ook zal ik oefeningen meegeven die thuis gedaan moeten worden. Mochten er thuis tijdens het oefenen problemen of vragen zijn over de oefening dan hoeft u niet te wachten op de volgende behandeling, u kunt mij dan bellen of mailen en we zoeken samen naar een oplossing.