Voor wie

Snel beter leren praten of communiceren in de Didam!

Wanneer u snel beter wilt leren praten of communiceren bent u bij Logopediepraktijk B. T. J. Sanders-Jansen in Didam helemaal aan het juiste adres.

Heeft u problemen met spreken of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ?
De hieronder vermelde signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind

Spraak

Er zijn tal van spraakstoornissen die het u of uw kind lastig kunnen maken om goed te kunnen communiceren. Spraakproblemen hebben te maken met hoe een persoon klanken en woorden uitspreekt .
Kinderen kunnen te maken krijgen met een vertraagde spraakontwikkeling of zelfs een afwijkende spraakontwikkeling. Bij volwassenen kan de spraak door o. a. neurologische problemen verstoord raken.
Voorbeelden van spraakproblemen zijn :
stotteren / broddelen
slissen/lispelen (interdentaliteit)
articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte, ziekte van Parkinson)
nasaliteit (neusspraak)
onduidelijk spreken ,

Adem en stem

Heeft u of uw kind adem- en stemproblemen die langer dan 3 weken aanhouden is het verstandig via de huisarts of KNO arts een verwijzing te vragen voor logopedie.
Verschillende vormen van adem en stemproblemen zijn :
adem- en stemproblemen bij benauwdheid
heesheid; een schorre stem
Een juiste ademhaling ter ondersteuning voor spreken en zingen
hyperventilatie
spreken in het openbaar

Voor spanning in de spieren rondom nek / schouders en Larynx heb ik de aantekening manuele facilitatie , hiermee kan ik u optimaal ondersteunen tijdens de stembehandeling . Deze therapievorm is ook goed voor een globus gevoel ( brok in de keel) of niet neurologische slikklachten .

Taal

U kunt hierbij denken aan verschillende taalontwikkelingsproblemen zoals:
problemen bij taalbegrip , verminderde woordenschat , woordvindingsproblemen en problemen bij de zinsbouw.
Ook problemen op het gebied van pragmatiek ( taalgebruik) waarbij kinderen moeite hebben een goed verhaal te vertellen en taal op de juiste wijze als middel in te zetten om te communiceren valt onder taalproblemen.
Een laatste aspect van taalproblemen zijn problemen op het gebied van begrijpend lezen, deze problemen worden niet als leesproblemen , maar als taalbegripsproblemen gezien.
Ook is er mogelijkheid tot begeleiding van kinderen met een rugzakje (indicatie) cluster 2 (spraak-taalproblemen)

Bij volwassenen denken we hierbij meer aan afasie , een taalprobleem dat veroorzaakt wordt door een oa CVA.

Ik geef ook ondersteuning bij het aanleren van Nederlands als tweede taal,denk hierbij o.a aan inburgering.
Voor verdere informatie hierover kunt u contact met mij opnemen.

Lezen en spellen

Als gespecialiseerde logopedist kan ik een kind ondersteunen bij het ontwikkelen van het lezen en spellen. Dit kan al vanaf groep 2. De begeleiding kan voortduren tot en met groep 8. Bij de behandeling van het lezen trainen we de auditieve vaardigheden en/of effectieve leesstrategie. Ook het begrijpend lezen komt aan de orde. Tijdens het trainen van de spelling starten we bij de basis. Van daaruit werken we aan de verschillende spellingsregels en de nakijkstrategie van de leerling. Gedurende het behandeltraject wordt er samengewerkt met school.

Voor de het aanvragen van een dyslexieverklaring , onderzoek en behandeling van dyslexie ben ik een samenwerking aangegaan met logopedie Achterhoek. Ik gebruik in mijn praktijk dezelfde behandelmethode en het dyslexieonderzoek wordt gedaan door Anneke Waanders Psychologe. Het logopedisch onderzoek en de behandeling vindt door mij plaats.
Voor meer informatie verwijs ik naar de folder van logopedie Achterhoek.

www.logopedie-achterhoek.nl/folder.html

OMFT

OMFT

Duim-, vinger- of speenzuigen, open mondgedrag, slikken met de tong tussen de tanden/kiezen en slissen zorgen voor het verminderd functioneren van de spieren in en om de mond. Oromyofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie (gericht) op het trainen van deze spieren. Het is een kortdurende intensieve therapie. Gedurende het behandeltraject wordt er waar nodig samengewerkt met de tandarts/orthondontist.