De praktijk

Professionele logopedie in Didam

Logopediepraktijk B. T. J. Sanders-Jansen is sinds 1991 werkzaam in logopedie in Didam. Naast de particuliere praktijk heb ik een aantal jaren binnen het speciaal onderwijs gewerkt en ervaring opgedaan op een revalidatieafdeling in een ziekenhuis. Vanuit deze ervaringen ben ik mij gaan toeleggen op een aantal specialisaties.

De praktijk is een allround praktijk maar mijn grootste deskundigheid ligt bij de behandeling van kinderen. Spraak en taalontwikkelingsproblemen, problemen bij de auditieve verwerking van informatie, afwijkende mondgewoonten en problemen op het gebied van lezen en spellen zie ik in mijn praktijk het meest. Daarnaast heb ik mij verdiept in de behandeling van stemklachten bij zowel kinderen als volwassenen en heb ik alle aantekeningen voor manuele facilitatie. Mochten er tijdens de behandeling aspecten naar voren komen die andere deskundigheid vereisen dan logopedie, dan is er overleg met of kan ik u doorverwijzen naar collega’s of andere disciplines.

Naast de behandeling binnen de praktijk kom ik regelmatig op de basisscholen en peuterspeelzalen om te observeren, screenen, onderzoeken en overleggen met leidsters en leerkrachten. Hierdoor is er een optimale afstemming van het behandelplan met natuurlijk u als ouder maar ook met de leidster en of leerkracht van uw kind.
Bij de behandeling van volwassenen is er overleg met verwijzer en waar nodig met andere disciplines.

Er komt nogal wat kijken bij communiceren: Spreken vereist de juiste coördinatie van bijvoorbeeld mond, adem en tong, maar ook denken en begrijpen spelen een grote rol. Daarnaast vindt er niet alleen verbale, maar ook non-verbale communicatie plaats. Dit alles moet gecombineerd worden in de hersenen en tot de juiste in- en uitput leiden. Bij sommigen mensen is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Er gaat dan standaard in een van de processen iets niet goed, waardoor spreken niet helemaal goed gaat of men zich niet begrepen voelt. Met logopedie kan ik u dan wellicht verder helpen! Meer weten? Lees meer over mijn diensten en werkwijze op deze website of maak direct een afspraak via 0622209002!